“Istinski vjerujemo da i danas postoje za­poslenici koji mogu raditi sa žarom i prihvatiti ciljeve i vrijednosti tvrtke kao vlastite.” Za zaposlenike tvrtke Selekcija.hr to nije floskula, nego stvarnost. S jedne strane, njezini optimistični psiholozi vjeruju da u svakome postoji potencijal koji je po­trebno otkriti i pravilno usmjeriti. S druge strane, njezini programeri vjeruju da je stvari potrebno digitalizirati kako bi svima bile do­stupne i prihvatljive. Takav spoj humani­stičkog i tehničkog uma vodio je razvoju on­line platforme Selekcija.hr. Platforma Selek­cija.hr sve više je poznata na hrvatskom tržištu kao alat za online psihološko testiranje kandi­data prilikom zaposlenja. Iako korištenje su­stava Selekcija.hr uvelike olakšava regrutaciju i odabir kandidata za posao, u njoj su otisli korak dalje i osmislili plan automatizacije svih procesa rada u ljudskim resursima.

lnovativni proizvod

Ideja o širenju platforme zasluga je poslodavaca i HR menadzera. Kako bi zadovoljili potrebe tr­žišta rada i dosadašnje klijente, osmislili su inovativni projekt vrijedan nešto všse od milijun kuna (1.230.501,69 kn) u trajanju od 15 mjeseci. Projekt ‘Platforma Selekcija.hr – all-in-one rješsenje za upravljanje ljudskim resursima’ KK.03.2.2.04.0294 sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regio­nalni razvoj kroz Poziv Inovacije novoosnovanih MSP-ova u iznosu od 909.976,15 kuna te s po­četkom Nove godine (1. sijecnja 2021.) njihov inovativan proizvod otvara svoje tržište.

Što uključuje platforma

Što zapravo uključuje platforma Selekcija.hr i kako pridonosi radu organizacije? HR stručnjaci svjesni su važnosti koju kvaliteta radnika, kao i pravilan odnos prema njima, imaju za dobrobit organizacije. Oslanjajući se na znanja iz primijenjene psihologije i implementirajući ih u kontekst suvremene digitalizacije, nasto­jali su optimizirati upravo one procese koji di­rektno određuju uspješnost tvrtke.

Od zapošljavanja i uvođenja novih zaposle­nika u posao do praćenja njihove radne uspješ­nosti i identifikacije potrebnih edukacija – na sve su mislili! Platformu Selekcija.hr usavrša­vali su vođeni idejom o automatizaciji svih ad­ministrativnih i rutinskih procesa. HR struć­njaci, oslobođeni tereta razmišljanja o nužnim administrativnim poslovima, na taj se način mogu više usmjeriti na ključna ponašanja koja određuju dobrobit radne organizacije, ali i zaposlenika unutar nje.

Više o tvrtki Selekcija.hr možete saznati na www.selekcija.hr

Podijeli objavu